Hỗ trợ trực tuyến

Mr. CƯỜNG 0909 167 766

hoàng vũ hùng cường 0932544255

Video Clip
Fanpage facebook

Sóng Nhựa

SÓNG NHỰA HỞ 1T9

SÓNG NHỰA HỞ 1T9

Mã sản phẩm: 373 Kích thước (mm): 610 x 420 x H 190 Nguyên liệu: HDPE chính phẩm

SÓNG NHỰA HỞ 1T5

SÓNG NHỰA HỞ 1T5

Mã sản phẩm: 397 Kích thước (mm): 610 x 420 x H 150 Nguyên liệu: HDPE chính phẩm

SÓNG NHỰA QUAI SẮT

SÓNG NHỰA QUAI SẮT

Mã sản phẩm: 386 Kích thước (mm): 770 x 460 x H 320 Nguyên liệu: HDPE chính phẩm

SÓNG NHỰA BÍT 3T9

SÓNG NHỰA BÍT 3T9

Mã sản phẩm: 457 Kích thước (mm): 610 x 410 x H 390 Nguyên liệu: HDPE chính phẩm

SÓNG NHỰA HỞ 3T1

SÓNG NHỰA HỞ 3T1

Mã sản phẩm: 375 Kích thước (mm): 610 x 410 x H 310 Nguyên liệu: HDPE chính phẩm

SÓNG NHỰA HỞ 2T5

SÓNG NHỰA HỞ 2T5

Mã sản phẩm: 400 Kích thước (mm): 610 x 410 x H 250 Nguyên liệu: HDPE chính phẩm

SÓNG NHỰA HỞ 2T1

SÓNG NHỰA HỞ 2T1

Mã sản phẩm: 490 Kích thước (mm): 520 x 370 x H 210 Nguyên liệu: HDPE chính phẩm

SÓNG NHỰA HỞ 1T

SÓNG NHỰA HỞ 1T

Mã sản phẩm: 376 Kích thước (mm): 610 x 410 x H 100 Nguyên liệu: HDPE chính phẩm

SÓNG NHỰA HỞ 3T9

SÓNG NHỰA HỞ 3T9

Mã sản phẩm: 377 Kích thước (mm): 610 x 410 x H 390 Nguyên liệu: HDPE chính phẩm

SÓNG NHỰA BÍT 3T1

SÓNG NHỰA BÍT 3T1

Mã sản phẩm: 392 Kích thước (mm): 610 x 410 x H 310 Nguyên liệu: HDPE chính phẩm

SÓNG NHỰA BÍT 2T5

SÓNG NHỰA BÍT 2T5

Mã sản phẩm: 401 Kích thước (mm): 610 x 410 x H 250 Nguyên liệu: HDPE chính phẩm

Sóng nhựa bít 2T2

Sóng nhựa bít 2T2

Mã sản phẩm: 387 Kích thước (mm): 510 x 430 x H 220 Nguyên liệu: HDPE chính phẩm

SÓNG NHỰA BÍT 1T9

SÓNG NHỰA BÍT 1T9

Mã sản phẩm: 374 Kích thước (mm): 610 x 420 x H 190 Nguyên liệu: HDPE chính phẩm

SÓNG NHỰA BÍT 1T5

SÓNG NHỰA BÍT 1T5

Mã sản phẩm: 395 Kích thước (mm): 610 x 420 x H 150 Nguyên liệu: HDPE chính phẩm

SÓNG NHỰA BÍT 1T

SÓNG NHỰA BÍT 1T

Mã sản phẩm: 391 Kích thước (mm): 610 x 410 x H 100 Nguyên liệu: HDPE chính phẩm

SÓNG NHỰA 5 BÁNH XE

SÓNG NHỰA 5 BÁNH XE

Mã sản phẩm: 456 Kích thước (mm): 775 x 495 x H 455 Nguyên liệu: HDPE chính phẩm

SÓNG CÁ

SÓNG CÁ

Mã sản phẩm: 489 Kích thước (mm): 520 x 345 x H 150 Nguyên liệu: HDPE chính phẩm

SÓNG 8 BÁNH XE

SÓNG 8 BÁNH XE

Mã sản phẩm: 545 Kích thước (mm): 850 x 630 x H 525 Nguyên liệu: HDPE chính phẩm

CÔNG TY TNHH TMDV TBK

Facebook chat